UTRIKES. Den syriske rebelledaren Sharif As-Safouri har nu erkänt att han samarbetat med Israel. Samarbetet bestod i att As-Safouri mottog vapen och medicinsk assistans från Israel i utbyte mot att skydda gränsen mellan Syrien och Israel.

Sharif As-Safouri.

Sharif As-Safouri.

Ledaren för rebellgruppen Free Syrian Armys Al-Haramein-bataljon, Sharif As-Safouri, kidnappades förra månaden av den al-Quaida-anknutna milisgruppen Al-Nusra Front. Båda dessa grupper strider mot Assad-regimen men har kommit på kant med varandra sedan Al-Nusra Front börjat tillämpa en strängare form av islam.

I en sharia-domstol upprättad av Al-Nusra Front i södra Syrien erkände Sharif As-Safouri att han vid fem tillfällen besökt Israel och träffat israeliska officerare.  Dessa officerare såg senare till att förse As-Safouri med pansarvärnsvapen, lättare vapen, läkemedel och kläder.

As-Safouri berättade vidare att rebellerna fick lov att skicka skadade soldater till Israel för vård i utbyte mot att stängslet som markerar gränsen mellan Israel och Syrien säkrades. Inga personer skulle tillåtas att närma sig stängslet utan Israels godkännande, avtalades det.

Källa:
Syrian rebel commander says he collaborated with Israel


  • Publicerad:
    2014-08-16 20:50