YTTRANDEFRIHET. I ett försök från systemet att med hjälp av Skatteverket försvåra för fria journalister och åsiktsbildare att ta emot finansiella gåvor trakasserade Skatteverket prästen och bloggerskan Helena Edlund. Nu visar det sig att Skatteverkets beslut kan vara olagligt.

Yttrandefriheten stryps alltmer i den vänsterliberala ”demokratin” Sverige. Många försök att tysta kritiska röster görs av makthavarna där inte minst justitieminister Morgan Johansson – som bland mycket annat arbetar för att strypa föreningsfriheten – kritiserats för regeringens totalitära tendenser.

På senare år har systemkritiska medborgarjournalister framgångsrikt använt betalningstjänsten Swish för att ge sympatisörer möjlighet att skänka ekonomiska bidrag. Detta har inte tagits väl upp av etablissemanget som uppbådat en retorik där de fria journalisterna utnämnts till ”Swish-horor”.

I ett försök som tycks vara ämnat att skapa ett prejudikat för att begränsa systemkritiska bloggares och medborgarjournalisters möjlighet att ta emot bidrag och därmed försvåra för dessa att utöva sin verksamhet, har Skatteverket trakasserat bloggerskan och prästen Helena Edlund.

Skatteverket startade i juni förra året en retroaktiv ”granskning” av bloggerskan där syftet var att fastställa om gåvorna hon mottagit via Swish kunde anses vara skattepliktig inkomst. Hon instruerades att förklara 1 500 transaktioner mer än två år tillbaka i tiden och i detalj redogöra för varje enskild insättning.

Edlund kunde visa att donationer som inkommit via Swish-numret fanns på ett separat konto, helt åtskilt från hennes privatekonomi och att beloppet understeg den summa alla får tjäna skattefritt genom det skattefria avdraget för hobbyverksamhet. Detta godkändes dock inte av Skatteverket som ville ha en detaljerad redovisning även av hennes privata konton. Hon ombads förklara vem som gjort varje insättning, syftet med insättningen och vad insättningen avsåg.

Edlund gjorde ett försök:

”349 kronor. Retur av tröja, Vila-butiken på Götgatan. Ånger av köp.”
”199 kronor. Retur av hundkoppel, SoFo Petshop. Ånger av köp.”
”200 kronor. [Namn på väninna]. Ersättning vid gemensam lunch.”
”1 000 kronor. [Min mammas namn]. Födelsedagspresent”.
Sida upp och sida ner, timmar blev till dagar och allt skulle göras parallellt med mitt vanliga arbete och innan Skatteverkets dead line.

Efter ett och ett halvt års granskande, där handläggaren på Skatteverket bland annat ringt upp och förhört olika personer som redovisats för Swish-donationer och bett dem redogöra för sina donationer, så underkände man Edlunds redovisning.

I ett tio sidor långt dokument meddelades att samtliga insättningar på alla Edlunds konton var att anse som ”oredovisade inkomster för inkomstbringande hobbyverksamhet” och hon ålades att betala inkomstskatt för allt plus 40 procent i skattetillägg, sammanlagt 214 880 kronor.

Edlund skriver på sin blogg att hon befarar att hon är en bricka i ett större spel och att man är ute efter att skapa prejudikat:

Genom att kräva in skatt två år tillbaka, även för inkomster som aldrig funnits, knäcker Skatteverkets aktivistiska tjänstemän de bloggare de väljer att granska. Rösterna kommer att tystna, och inga nya kommer våga att skriva. För egen del kommer jag inte att orka kämpa längre. Det här var droppen. Nu börjar avvecklingen av det som är min och barnens tillvaro. Vad som väntar oss nu, vet jag inte.

Finansanalytikern Magnus Stenlund medverkade i Exakt24 i en video på Youtube där han kunde berätta att Skatteverkets förföljelse av dissidenter är olaglig. Han jämförde där Helena Edlunds bloggande med annan ideologisk verksamhet som fotbollsklubbar eller politiska partier – vilka ofta bygger på ekonomisk aktivitet på samma sätt som kommersiell verksamhet.

Stenlund slog fast att det är målet med verksamheten som avgör om den ska räknas som ideell eller ej.


  • Publicerad:
    2020-09-03 15:00