FINLAND. Finlands största tidning Helsingin Sanomat är i blåsväder efter att de spridit topphemlig försvarsinformation.

Det var under lördagen som Finlands största tidning Helsingin Sanomat publicerade en artikel under rubriken ”Finlands hemligaste palts”. Artikeln gå in på djuptgående detaljer om ett av den finska försvarsmaktens mest skyddade platser. Försvarsinstallationen man läkt information om är försvarets signaltestcenter som är ett av landets mest vitala installationer för underrättelse om främmande makters rörelse i närområdet.

I sin skrivelse publicerade man även bilder på topphemliga dokument, beskrev i detalj vart anläggningen finns och gick in på en mycket politisk diskussion om försvarets önskan om ny lagstiftning för signalspaning. Valet att publicera den känsliga informationen har väckt starka känslor från såväl medborgare som myndigheter.

Bland kommentarerna till artikeln kunde man igår läsa hur vanliga medborgare riktade mycket stark kritik mot tidningen för att ha satt rikets säkerhet på spel. Att artikeln publiceras bara dagarna efter landets etthundrade självständighetsdag, då hela landet hyllat de som föll för friheten, och då nationalkänslan är på topp, anses av flera kommentatorer på olika diskussionsforum bevisa hur frånkopplad systemmedia är från allmänheten.

Många frågar sig även vad målet med hela skrivelsen var, då det enda man lyckas föra fram är känslig information som inte har någon relevans till den pågående debatten om ökade signalspaningsrättigheter. Vissa kommentatorer sade även att den enda som gynnas av denna skrivelse är den rysk underrättelsetjänsten. En syn som även ryska medier tycks dela då de nu febril skriver om Finlands känsliga militärinstallation.

Från försvarsmakten är man enormt kritiskt till publikationen. Generalmajor Harri Ohra-aho sade till finska YLE att Helsingin Sanomats val att publicera topphemlig information är mycket oroande.

— Alla läckor som rör hemligstämplat material är mycket allvarligt. Om vi tänker på signalspaningens roll så är det vår frontlinje när det kommer till att säkerställa nationens säkerhet. Om man öppnar upp den frontlinjen så har det mycket allvarliga konsekvenser för Finlands nationella säkerhet, säger Ohra-aho

Finlands president tillika försvarets överbefälhavare Sauli Niinistö har även riktat mycket skarp kritik mot tidningen. I sitt uttalande repeterar han Ohra-ahos syn om att spridningen av topphemlig information är mycket allvarligt och sätter hela landets försvarsförmåga i en riskzon.

Från polisen har man meddelat att man ämnar inleda en förundersökning om ärendet. Framförallt kommer man att undersöka hur Helsingin Sanomat lyckats få tag i de dokument och information de spridit i sin skrivelse.

Helsingins Sanomat själv anser att de bara tagit sitt samhälleliga ansvar. Man säger att som media har ett ansvar att informera allmänheten och att man har som uppgift att övervaka vad myndigheter gör. För att göra detta så måste man använda sig av hemlig information om en önskar gå in djupare i ärendet än vad som framgår i myndigheternas officiella dokumentation.

Källor:
Suomen salaisin paikka
Tiedustelupäällikkö: Kaiken salaisen materiaalin julkaisu on vakavaa
HS:n sotilastiedustelujutun asiakirjalähteistä rikostutkinta
HS perustelee viestikoekeskusjuttuaan: Median tehtävä on valvoa ja kansalaisilla on oikeus tietää


  • Publicerad:
    2017-12-17 17:00