Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Statyer över vita som motsatte sig slaveri på tur att rivas

Vigde sitt liv åt slaveriets avskaffande ”Nådde inte hela vägen fram – därför var han rasist – därför ska han minneshålas!”