Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

FI ”påminner” banker om allas rätt att öppna betalkonto

Konsumenter vittnar om förvägrad rätt till omprövning Banker vägrar hänvisa till klagomålsansvarig.