Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Fler överviktiga än underviktiga i världen

VÄRLDEN. Enligt en studie som har pågått sedan 1975 har man kommit fram till att antalet överviktiga människor i världen nu är fler än de undernärda.

Överviktiga barn ett ökande problem i Storbritannien

HÄLSA. Barn som klassas som mycket överviktiga har dubblerats på bara ett år i Storbritannien. Problemet med fetma kommer att överbelasta sjukvården menar man.

Frankrike vill kunna straffa modebranschen för osunda skönhetsideal

FRANKRIKE. Nu kan det snart vara olagligt att främja osunda skönhetsideal som leder modeller in i anorexi och ätstörningar. Det kan bli fallet idag när parlamentet förväntas rösta igenom nya lagändringar.