VÄRLDEN. Enligt en studie som har pågått sedan 1975 har man kommit fram till att antalet överviktiga människor i världen nu är fler än de undernärda.

UnderÖver

Att människor blir allt fetare på grund av dålig kost och motion har länge varit känt. Nu visar en studie utförd i 200 länder att antalet överviktiga personer nu överstiger antalet underviktiga. Forskarna bakom studien har mellan 1975 och 2014 analyserat 19,2 miljoner vuxna människors BMI.

Studien visar att antalet överviktiga människor har ökat från 105 miljoner 1975 till 641 miljoner överviktiga 2014. Andelen överviktiga män har under de trettionio åren ökat från tre procent av världens befolkning till elva procent. Hos kvinnorna har andelen ökat från sex procent till femton.

Samtidigt som de feta blir allt fler har antalet undernärda minskat. Hos männen har underviktiga minskat från fjorton procent till nio procent. Kvinnorna har minskat från femton procent till tio procent.

Trots den ökande fetman menar forskarna att undervikten fortfarande är ett stort problem och att den ökande fetman inte får ta över debatten. Problemet med undervikt är störst i södra Asien där hela tjugofem procent av befolkningen väger för lite. Även i Central- och Östafrika är femton procent av befolkningen underviktig.

Källa:
Nu finns det fler feta människor än smala


  • Publicerad:
    2016-04-12 19:40