HÄLSA. En ny undersökning visar på att landets 4-åringar i allt större utsträckning lider av övervikt eller fetma. I så kallade utsatta områden var andelen högst.

Barnhälsovården vid Landstinget i Sörmland har gjort en sammanställning där de har jämfört 4-åringars vikt runt om i Sverige. Sammanlagt har man kikat på 19 av landets 21 landsting.

Enligt sammanställningen kom man då fram till att det är dubbelt så vanligt med övervikt eller fetma hos 4-åringar i så kallade utsatta områden. I exempelvis Göteborg och Stockholm var 4-åringarna avsevärt mer överviktiga i de invandrartäta områdena Skärholmen och Angered jämförelsevis med Örgryte och Danderyd, där genomsnittsinvånarna har högre både inkomst och utbildning.

Det ska även vara vanligare med övervikt eller fetma i glesbygden jämfört med storstäderna. Högst andel överviktiga 4-åringar har dock Jämtlands och Västernorrlands län, där hela 16 procent led av övervikt eller fetma.

Källa:
Fler överviktiga barn i fattiga kommuner


  • Publicerad:
    2018-09-03 19:05