UTRIKES. Den amerikanska armén har problem med att hitta rekryter. Orsaken? Folk är för feta.

Stereotypen om att amerikaner är feta har funnits länge men fram tills nu har landets problem med fetma inte varit så pass allvarligt att landets säkerhet sätts i risk. Forskare varnar nu för att fetman kan komma att ha en ”verklig inverkan på den nationella säkerheten”, något som bekräftas av den amerikanska armén som har allt svårare att finna fysiskt dugliga rekryter.

Problemet är störst i de sydliga delstaterna, vilket orsakar än mer problem för armén då regionen traditionellt bidragit med flest rekryter. Som värst är problemet i delstaterna Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi och West Virginia där fetma är 35 procent vanligare än i resten av landet.

För att råda bot på problemet föreslår man nu ett statligt ingripande mot den allt fetare befolkningen.

Källa:
Physically fit recruits for Army are hard to find. Especially in these states


  • Publicerad:
    2018-01-11 09:15