Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Främlingsparti invalt i Nederländerna

FRÄMLINGSINVASIONEN. Under onsdagen gick Nederländerna till val, och resultatet är uppseendeväckande. För första gången har ett renodlat främlingsparti valts in i parlamentet.