Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Utvecklingen av länders födslotal

De delade på makten Kapitalet: ekonomin, Vänstern: moralen.

Sydkoreas regering vill höja veckoarbetstidens övre gräns till 69 timmar

Katastrof befaras Självmordsfrekvensen skyhög, födslotalen lägst i världen – med nuvarande 52 timmar.