Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sveriges första “gated community” byggs snart

GNOSJÖ. Sveriges första ”gated community” ska nu byggas utanför Gnosjö och de flesta av de planerade 150 lägenheterna är redan sålda. Nu har även folk från övriga delar av landet hört av sig till Mikael Eiasson, som ligger bakom projektet, med önskemål om att fler grindsamhällen byggs upp.

“Gated community” snart i Sverige

INRIKES. USA har under lång tid haft så kallade gated communitys där de boende har sina hus på ett inhängnat område där deras säkerhet och välmående i större grad kan garanteras. Nu har konceptet kommit till Sverige.