Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Svensk krigshets möter kritik

”Det tolkas som att man hetsar mot krig eller att man är krigsdåre” Ska stegvis få folket att acceptera en militarisering av samhället.

Greider stoppar våldet

VÄNSTERBLIVENHET. Så löser Göran Greider det eskalerande våldet: Låt folkutbytet fortgå, överför mer medel från svenskar till icke-svenskar, omöjliggör separation.

Ideologisk konkurs ska hindras med opportunism!

KRÖNIKA. Jörgen Kromann kommenterar här en bok där två vänsterintellektuella försöker göra vänstern relevant igen genom att inta en mer positiv syn på populistisk politik.