Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Fd ordförande för Muslimer för fred och rättvisa friades för intrång i Skatteverkets databas

INRIKES. Jaffar Jawad Ridha, tidigare ordförande för Muslimer för fred och rättvisa, snokade som anställd i Skatteverkets datasystem där han under flera år gjorde närmare 200 privata slagningar. Han frikändes dock av tingsrätten eftersom det ”inte kunde anses som bevisat” att Jawad Ridha förstått att detta var otillåtet, trots att han undertecknat ett sekretessavtal där det tydligt framgick.