Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Lettlands liver vill rädda sin utrotningshotade finsk-ugriska kultur och språk

HISTORIA. Liver är ett östersjöfinskt folk, vars historiska bosättningsområde ligger i nuvarande Lettland. Liverna utgjorde en gång i tiden en betydande del av befolkningen i Baltikum, men idag är de endast en liten folkspillra efter att ha påverkats stort av historiska händelser.