Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Gary Rossington död

Den legendariske musikern har avlidit Blev 71 år gammal.