Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

EU-myndighet varnar: Överanvändning av boostersprutor kan försvaga immunsystemet

”Upprepade vaccineringar under korta tidsintervall representerar inte en långsiktigt hållbar strategi” Europeiska läkemedelsmyndigheten förordar nu en mer restriktiv vaccineringspolicy.