CORONA EU:s experter verkar nu dra i bromsen och vilja begränsa mängden boostersprutor som tas efter att en person blivit vaccinerad. Detta efter att många medborgare börjat ifrågasätta hur många sprutor de ska behöva ta mot coronaviruset.

Europeiska läkemedelsmyndigheten är inom EU ansvarig för att utvärdera och godkänna de flesta mer avancerade läkemedel som ska säljas inom unionens gränser. Marco Cavaleri är chef över myndighetens vaccinstrategi och uttalade i tisdags att boostersprutor kan försvaga människors immunsystem om de tas för ofta.

— Användandet av ytterligare booster-sprutor kan vara en del av beredskapsplaner, men upprepade vaccineringar under korta tidsintervall representerar inte en långsiktigt hållbar strategi, sa Cavaleri.

Enligt Reuters ska Cavaleri ha uttryckt oro för att om man ger människor en ny boosterspruta var fjärde månad skulle det ”hypotetiskt sett skapa en risk för att överbelasta människors immunsystem och kunna resultera i utmattning”.

Istället för att ge boostersprutor med ett fast intervall förespråkar Cavaleri att sprutorna, precis som influensavacciner, bara ska ges i samband med influensasäsongen.

Cavaleri ska också enligt Bloomberg ha sagt att Europeiska läkemedelsmyndigheten tidigast i april kommer kunna godkänna nya vacciner riktade mot specifika och nya virusvarianter. Myndigheten anser också att de befintliga vaccinerna fortfarande är effektiva mot omicron-varianten av viruset.

Avslutningsvis sa Cavaleri att målet nu är att gå från det nuvarande läget med pandemi till en mer endemisk situation, vilket innebär att viruset är mer av ett lokalt och nationellt problem i vissa områden snarare än en global smitta.