Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Västlig vacklan gentemot Ukraina – på båda sidor ”pölen”

Hot om världskrIg har inte påverkat kongressen Nya hotet: prestigeförlust för USA.