Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Judisk manifestation i Lund mot antisemitiska hatbrott

PROSEMITISM. Den 8 november anordnas en judisk manifestation mot ”extremistiska antisemitiska hatbrott” i Lund.