Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Veronica Palm poserar med kommunister i Angola

SOCIALDEMOKRATERNA. Den historiskt omdömeslösa socialdemokraten Veronica Palm är nu igång igen. Denna gång är hon på besök hos det kommunistiska regeringspartiet MPLA:s kongress i Angola. Partiet har sin grund i marxism-leninism och anklagas från internationellt håll för flera oegentligheter.