Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Påvisade sionistiskt inflytande över USA – utesluts ur Sverigedemokraterna

SVERIGEDEMOKRATERNA. Ett e-post meddelande cirkulerar just nu på Internet där författaren menar att Sverigedemokraterna utesluter honom för att han länkat till nättidningen Nationell.nu.