Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nato Stratcom: ”Dags att övervaka och reglera Internet”

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. En forskningsrapport från Nato Stratcom efterfrågar ett internationellt organ som ska övervaka och kontrollera Internet.