Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Invandrare klarar inte av att ha en bostad – måste gå kurs

INRIKES. Det kommunala bostadsbolaget Vänersborgsbostäder har börjat anordna en särskild kurs riktad till invandrare, för att de ska lära sig hur man använder en vattenkran eller kastar sina sopor.