NATIONELL KAMP. Nordfront publicerar här ett tal av den framlidne nationelle profilen Dr. William Luther Pierce, där denne vänder sig till nationalister och frågar dem; vad är egentligen det viktigaste i ditt liv? Samtidigt uppmanar han till att man verkligen börjar förstå allvaret i vad vi står inför och således börjar ta ansvar och engagera sig i kampen.

Dr. William Luther Pierce föddes den 11 september 1933 i den amerikanska staden Atlanta i delstaten Georgia och dog den 22 juli 2002 i Mill Point, West Virginia. Han var professor i fysik och skrev välkända böcker som The Turner Diaries och Hunter under pseudonymen ”Andrew Macdonald”.  1974 grundade han National Alliance, som blev sin tids största nationalistiska organisation i USA. Han var en framstående talare och klarsynt som få andra.

I detta tal riktat mot nationalister frågar han vad som egentligen är viktigast i deras liv och nämner att många dessvärre är mer upptagna av exempelvis materiella ting, popularitet och trygghet, än av att göra sin plikt för folk och fädernesland genom att krypa ut ur sin trygghetszon och börja ta ansvar.

Lyssna på talet här nedan:

Översatt från Nordfront.dk.


  • Publicerad:
    2019-08-13 17:55