Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.
Min kamp - en bok skriven av Adolf Hitler.

Hitler om idealism, organisering och offervilja

Utdrag ur kapitlet ”Folk och ras” i Mein kampf Hitler om idealismens rötter och betydelse för folkets samhällsbyggande förmåga.

Till minne av Julius Evola

FILOSOFI. Nestor från Aristogenesis skriver om den ariska tänkaren Julius Evola.

Professor som stödjer Svenska Akademien missförstår nationalsocialismen

KULTUR. En professor i litteraturvetenskap med djupa kunskaper om litteratur men bristfälliga om nationalsocialism hävdar – med anledning av ett uppmärksammat rättsfall – att ”nazisterna” inte förstår diktaren Tegnér.

Varför alla människor inte är lika mycket värda

IDEOLOGI. “Alla människors lika värde” är nog den floskel som överanvänts mest under 2010-talet och anses utgöra ett argument, trots att ingen kan förklara vad det betyder i praktiken. Kristoffer Hugin försöker i denna artikel ge två olika perspektiv som falsifierar begreppet.

Västvärldens arvsynd

INSÄNDARE. Tor S argumenterar i den här insändaren för att rötterna till dagens självhat och det kollektiva skuldbeläggandet av vita människor kommer från judendomen och kristendomen.

Ayn Rand-institutet får statligt coronastöd

LYTESKOMIK. Den nyliberala tankesmedjan Ayn Rand Institute får en miljon dollar i coronastöd av USA:s regering. Det går emot Ayn Rands filosofi.

Wotans väg

RECENSION. Henrik Gustafsson har läst Anders Nilssons bok om Asatron och dess förhållningssätt till det moderna samhället.

Bobby Sands

Dagens datum 5 maj: Denna dag år 1981 dog IRA-medlemmen Bobby Sands efter att ha hungerstrejkat i 66 dagar.

A Clockwork Orange

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson berättar om romanen ”A Clockwork Orange.” Hans tolkning handlar om att använda sin energi rätt och vikten av att väcka folket.

The Man From Earth: Längtan efter odödlighet

RECENSION. Simon Holmqvist har sett filmen ”The Man From Earth” och filosoferar kring begreppet odödlighet.

Tal av Dr. William Pierce: Vad är det viktigaste i ditt liv?

NATIONELL KAMP. Nordfront publicerar här ett tal av den framlidne nationelle profilen Dr. William Luther Pierce, där denne vänder sig till nationalister och frågar dem; vad är egentligen det viktigaste i ditt liv? Samtidigt uppmanar han till att man verkligen börjar förstå allvaret i vad vi står inför och således börjar ta ansvar och engagera sig i kampen.

Hedonistisk individualism vs folklig kollektivism

INSÄNDARE. Fredrik Alfredson attackerar i den här insändaren individualismen och ställer den mot nationalsocialismens folkliga kollektivism.

Vikten av att inte följa med strömmen

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson har läst Michail Bakunins ”Gud och staten” och reflekterar här över vikten av att kunna tänka självständigt och göra uppror mot en osund samhällsordning.

Folkgemenskap i praktiken

NATIONALSOCIALISM. Leif Eriksson lyfter fram folkgemenskapen som en viktig del av vår världsåskådning, som bör påverka oss i vardagen.

Ett nytt liv varje dag

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson skriver om dubbelhet och vikten av att acceptera sig själv efter att ha läst Dostojevskijs bok Dubbelgångaren.

Nordisk gudstro

KAPITEL 2. De olika människorasernas skiftande världsåskådningar har gett upphov till olika religiösa övertygelser. Hur ser nordbons förhållande till det gudomliga ut?

Om meningen med livet

KAPITEL 1. Vad är meningen med livet? Vad vet vi om livet efter döden?

Fränderingen, nationen och blodet

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson skriver här om  hur blodsband och gemenskap, varför det är viktigt och hur våra förfäder såg på dessa frågor.

Amerikansk språkforskare förklarar fornnordisk manlighet utifrån isländsk saga

KULTUR. Den amerikanske språkforskaren Jackson Crawford publicerar via sin Youtubekanal filmklipp där han diskutera skandinaviska språk, med fokus på fornnordiska. I ett nyligen uppladdat klipp diskuterar han det fornnordiska begreppet ”drengskapr” utifrån Torstein Stångehuggs saga.

Spenglers varning är mer aktuell än någonsin

IDEOLOGI. Även om Oswald Spengler var obefogat fientlig till NSDAP, så gav efterkrigstiden honom rätt i många av hans förutsägelser. Petri Mikkonen resonerar kring detta i denna artikel.

NORDIC FRONTIER #03: The Lauritz Interview

NORDIC FRONTIER. This week Andreas and Mike conduct an interview with Lauritz Von GuildHausen, know for his segment called ”Minutes from the Death Camp” on ”Fash the Nation” on the TRS Network.

Meditation inför det nya året

KRÖNIKA. Mikael Karlsson skriver en nyårskrönika om det viktiga i livet.

Du kommer att dö

VÄRLDSÅSKÅDNING. Andrew Anglin på The Daily Stormer skriver i den här artikeln om den viktiga insikten att alla förr eller senare dör och hur det bör påverka hur man lever sitt liv.

Nordiska värderingar

SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver om hur Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar lyckas vara en del av samhället trots mediahetsen, och vilka framgångsfaktorer som kan ligga bakom.

Platons Staten: Bok 2

FILOSOFI. Mikael Karlsson presenterar och kommenterar här valda delar ur den andra boken av Platons verk Staten, på grekiska Politeia.

Søren Kierkegaard

Dagens datum 5 maj: denna dag 1813 föddes den danske poeten, filosofen, teologen och författaren Søren Aabye Kierkegaard.

Platons Staten: Bok 1

FILOSOFI. Mikael Karlsson presenterar och kommenterar här valda delar ur den första boken av Platons verk Staten, på grekiska Politeia.

Vänstern och välfärdsstaten

SAMHÄLLE. Mikael Karlsson förklarar hur man kan argumentera med en socialdemokrat eller annan vänstermänniska och förhoppningsvis övertyga dem om att nationalsocialism är nödvändigt för att rädda välfärden.

Platon och den västerländska filosofin

FILOSOFI. Platon är en omskriven grekisk filosof, som av många anses vara den västerlänska filosofins fader. Mikael Karlsson har skivit en kort presentation av denne tänkare, som idag inte anses politiskt korrekt av det vänsterliberala etablissemanget.

Två sorters moral

SAMHÄLLE. Moral, från latinets moralitas, handlar om att skilja på rätt och fel. Från skribentens perspektiv är två olika typer av moral intressanta.

Dugin och Putins ideologi

RYSSLAND. Denna vecka försöker vi begripa nutida rysk ideologi genom att lyssna på Aleksandr Dugin.

Nio grundläggande tillvägagångssätt för ett framgångsrikt återuppvaknande

AKTIVISM. Gästskribenten Dan Rayner skriver här om nio grundläggande metoder för politisk aktivism, och hur dessa kommer leda till ett återuppvaknande av folkets inneboende kraft.

Den kvasireligiösa föreställningen om slumpen

INSÄNDARE. Mikael Karlsson krossar här den politiskt korrekta floskeln att det är slumpen som gör att en person föds till svensk.

Jämlikhet, utveckling, radikal dialektik och skapandet av övermänniskan

”Varje företag, organisation, folk, ras, -människa- har att välja mellan endast utveckling eller avveckling. Valet är detsamma som mellan att leva och att dö”, skriver Olof Brandr.

Mythus

IDEOLOGI. En utvärdering och analys av Alfred Rosenbergs verk ”Der Mythus”.

Framtiden blir vad vi vill att den ska bli!

Fredrik Vejdeland utvecklar här tankarna kring hur rörelsen ska nå de framtida målen. Är vi tvungna att ”acceptera verkligheten” som den är eller finns det andra, djupare, faktorer som kan avgöra vårt framtida öde?

Nationalsocialismen och den reaktionära nationalismen

IDEOLOGI. Den ideologiska sammanblandningen mellan nationalsocialismen å ena sidan och den ”reaktionära” nationalismen å andra sidan utgör ett av de stora problemen för nationalsocialismen och därmed för de nordiska folkens frihet och överlevnad.

Vad är det som är värt något i livet?

Vad är det som är värt något här i livet? Hur små är vi inte i det stora sammanhanget? Vi klamrar oss fast vid våra små problem angående inkomster, förhållanden och arbete medan vi sakta men säkert dras utför ruinens brant, kollektivt och, i de flesta fall, ovetandes. Vad spelar allt detta för roll om hundra år?

Sent skall syndaren vakna!

Magnus Söderman skriver provocerande i denna krönika och utmanar en ”helig ko” för nationella.