LYTESKOMIK. Den nyliberala tankesmedjan Ayn Rand Institute får en miljon dollar i coronastöd av USA:s regering. Det går emot Ayn Rands filosofi.

Teckning, Flickr. Bing Creative Commons.

Den judiske författaren och sionistiske opinionsbildaren Ayn Rand – vars riktiga judiska namn var Alissa Rosenbaum – föddes i Ryssland. Trots eller på grund av att Sovjetunionen hade satt sitt grepp i ryssarna fanns det inget som hindrade judinnan Alissa att istället flytta till andra judiska sammanhang på Manhattan i New York, vilket hon valde att göra 1926.

Ayn Rand-institutet som fortfarande är aktivt och ligger i USA har nu beviljats en miljon dollar i coronastöd. Tankesmedjan har 35 anställda som annars hade hotats av uppsägning, hävdar institutet.

Institutets styrelse försvarar beslutet att ta emot statliga pengar med att det handlar om ”rättvisa”. Enligt styrelsen har staten inte ”några egna tillgångar” utan den kan endast ”omfördela andras tillgångar”.

Tankesmedjans styrelse talar inte om vilka andras tillgångar de hoppas få.

Ayn Rand-institutets agerande rimmar illa med Alissa Rosenbaums filosofi. Den var i vissa stycken motsägelsefull, åtminstone när det gäller det judiska folket i förhållande till goyim, icke-judar; men ett centralt inslag i hennes filosofi anger att staten ska vara en så kallad laissez-faire-kapitalism (franska för ”låt det vara”-kapitalism).

Detta innebär enkelt uttryckt att staten inte ska lägga sig i folkets ekonomiska förehavanden. Principen är intimt förbunden med den högerliberala doktrinen om att staten ska överlåta all styrning av samhällsekonomin till de ekonomiska krafternas fria spel.


  • Publicerad:
    2020-07-09 06:50