INSÄNDARE. Mikael Karlsson krossar här den politiskt korrekta floskeln att det är slumpen som gör att en person föds till svensk.

free-kids

Du föds som vit för att dina föräldrar var vita – inte för att du hade ”tur” i ”livets lotteri”!

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Ett argument som ibland används i olika sammanhang är att en person har tur som föddes med vissa förutsättningar. Det kan handla om att födas av rika föräldrar eller i ett tryggt land, som vissa ofta menar att Sverige är. På det internationella planet talas det om att födas in i en privilegierad ras, att ha så kallat ”white privilege”; oförtjänta fördelar som automatiskt tilldelas den som har turen att vara vit. Svenska Rädda barnen står exempelvis bakom Livets lotteri där man kan beräkna sin chans att födas i olika länder.

”Jo jag älskar mitt land. Men jag har fått allt gratis. Varken jag eller någon annan som är uppvuxna på denna lycksaliga plats har gjort ett enda dugg som innebär att just vi skulle ha mer rätt till en dräglig tillvaro. Det var ren och skär tur som gjorde att vi föddes i Sverige. Vi drog en vinstlott i livets tombola”, skriver Lisa Magnusson i sin krönika den 9 december i Metro, som har titeln ”Vi som är födda i Sverige förtjänar inte att ha det bättre än flyktingarna”.

Gemensamt för Magnusson och Rädda barnen och alla andra som framför eller accepterar tanken om att de slumpmässigt fötts in i en privilegierad tillvaro är en underförstådd acceptans av det övernaturliga. Argumentet vilar på att ett ”jag” existerar innan två människor alstrar ett liv och att ”jaget” placeras i ett slumpmässigt utvalt foster. Skulle detta stämma är det förvisso så att det är få av dessa ”jag” som varje dag har turen att av universums tombola lottas in i svenska foster. Väldigt många fler av dessa odefinierade innan-personligheter hamnar i tredje världen.

Accepterar man detta övernaturliga argument som en del av ens världsåskådning verkar det fruktansvärt orättvist att vissa föds in i fattigdom, krig och elände – de hade ju bara otur. Det är nära till hands att då känna skuld och skam över ens egen betydligt tryggare och rikare start på livet som man ju tilldelats helt slumpmässigt. Detta är i sig ett starkt argument för massinvandring om man är intresserad av att i rättvisans namn dela med sig av det vi svenskar fått ta del av på grund av vår stora tur att födas som just svenskar.

Håller då argumentet för närmare granskning? Nej, det finns ingenting som talar för det. Det är omöjligt att bevisa någon existens innan den fysiska, vilket på ett tidigt stadium vetenskapligt ogiltigförklarar hela idén om att ha turen att födas som svensk. Vi vet också att slumpen har en förhållandevis liten roll i skapandet av personligheten. Är du en vit europé av den nordiska typen beror det på att dina föräldrar var det. Det är dina föräldrars blandning av gener som bestämmer dina generella fysiska och mentala egenskaper och miljön du växer upp och utvecklas i som närmare definierar din personlighet och identitet. Du kunde helt enkelt inte ha blivit någon annan än just du.

Den övernaturliga idén om slumpen förs fram för att undergräva vår rätt till land och resurser, vår rätt till stolthet över våra förfäder och draget till sin spets, vår rätt till existens. Sanningen är den att varje nu levande svensk är resultatet av generationer av förfäders strävan. Det naturliga urvalet har format vårt folk under lång tid, liksom generationers hårda arbete har gett oss materiellt välstånd. Låt dig aldrig luras att du lottats fram till detta liv. Att vara svensk innebär ingen skuld.


  • Publicerad:
    2014-12-11 12:00