FILOSOFI. Nestor från Aristogenesis skriver om den ariska tänkaren Julius Evola.

Den 19:e maj år 1898 föddes Julius Evola i Rom. Länge leve han, baronen som kom att leda oss åter till den perennialistiska traditionens outtömliga visdomskälla!

En sann filosof, vars omfattande kunskaper inom religion och djupa förståelse för de krafter och arketyper som styr vår värld, samt det mänskliga psyket bortom det rationella och fysiska, har med svåröverträffad insikt kastat nytt ljus över den tidlösa essensen hos den ariska och olympiska andligheten i vår moderna tid.

En sann krigare, vars intellektuella insikt hjälpte vårt folk att återupptäcka sin fundamentala, ädla, och krigiska karaktär; en uppmaning till självkännedom som vi så desperat behöver i dessa tider, och som följde sin kallelse och praktiserade sin övertygelse uppe på de eteriska bergstopparna och de blodigaste krigsfronter.

Julius Evola var fanbäraren för en ny sorts tänkare, huvudsakligen från Europa, vars revolutionära idéer, definierade och inspirerade av den renaste essensen i den ariska visdomen och den djupaste innebörden av den ariska traditionen, rörde moderniteten och dess begränsande inverkan på vårt tänkande, med betoning på begrepp som individualism, humanism, och rationalism – begrepp som format den dekadenta världen av idag och orsakat en nära irreversibel kapning av de band som länkat de europeiska folken till sina förfäders traditioner och kosmos eviga sanningar.

Genom att gå emot den moderna världens kaotiska, plebejiska, förtärande, principlösa, och inverterade trender och pseudo-strukturer, förespråkade han Ordning, Hierarki, Ädelhet, Kamp, Kultur, och Andligheten som den naturliga och äkta vägen åt de europeiska folken, och den upplysta krigaren som det högsta idealet och rättmätiga ödet för den europeiska själen!

Var radikal, var principfast, var fullständig, var allt det som bourgeoisien kallar en extremist: ge av dig själv utan att göra beräkningar, acceptera inte vad de kallar ’livets realitet’ och för dig på ett sådant sätt att du inte kan accepteras av ett sådant ’liv’, överge aldrig kampens princip.”

Att veta, enligt Visdomen, betyder ej ’att tänka’, utan att vara det som är känt: att leva som det, att i sitt inre realisera det. Man kan inte veta någonting fullt ut såvida man inte aktivt kan transformera sitt medvetande till det.”

Vad jag kommer att säga rör inte den vanliga mannen av idag. Tvärtom, jag har i åtanke den man som finner sig själv involverad i dagens värld, även under dess problematiska och paroxysmala höjdpunkter; och ändå känner han sig invärtes inte tillhöra en sådan värld, ej heller vill han ge efter för den. Han känner sig själv, essentiellt, som att han tillhörde ett annat släkte än de som utgör den överväldigande majoriteten av hans samtid.”

De som hysa illusioner om möjligheten hos en rent politisk kamp och kraften i ett eller annat recept eller system, utan någon ny mänsklig kvalité som dess exakta motsvarighet, har då inte lärt sig något av de förflutna.”

Varje livskraftig, individuell, social, eller moralisk process som leder till fullbordandet av personligheten i enlighet med hans natur är något verkligt upphöjande.”

Hjältarnas blod ligger närmare Gud än filosofernas bläck och de troendes böner.”

/Nestor

 


  • Publicerad:
    2021-05-20 22:50