AKTIVISM. Gästskribenten Dan Rayner skriver här om nio grundläggande metoder för politisk aktivism, och hur dessa kommer leda till ett återuppvaknande av folkets inneboende kraft.

english-asatru-news

Nio grundläggande, fundamentala metoder för praktisk, positiv, ihärdig, professionell och politisk aktivism samt framgångsrikt nordiskt återuppvaknande.

Dan Rayner

Dan Rayner är en engelsman, filosof inom Asatru och aktivist för folklig-germansk och politisk medvetenhet. Rayner är redaktör för sidan EnglishAsatruNews vars syfte är att ”återerövra vår nation och våra själar genom att föra ut information till våra nordiska och germanska folk och inspirera dem till handling och lojalitet”.

1. Lär dig att tänka med en högre grad av uppfinningsrikedom och intelligens än våra fiender

Var uppfinningsrik, alla politiska revolutioner kommer från en massiv mobilisering av oväntade metoder för politisk krigföring, allt för att generera stöd eller skenet av legitimitet (artificiell eller verklig) till styrande ideal för en ny överlägsen framtidsvision.

Utnyttja våra fienders egen logik och moral för att besegra deras argument samtidigt som vår egen politiska argumentation håller en avsevärt högre standard och genom att föra fram vår egen, genom naturen överlägsen och moraliskt rättfärdiga, världsåskådning. Var tydlig och konsekvent i all kommunikation. För rutinmässigt fram övertygande och moraliska argument och underbygg dem med statistiska fakta och tydlig argumentation för våra ideal och vår gemensamma framtid. Skapa metoder för att kommunicera våra pro-nordiska ideal på alla tillgängliga plattformar.

Utnyttja våra fienders medieplattformar genom att ringa in till radioprogram, gå på möten och sammankomster både på lokal och nationell nivå. Även att engagera sig i lokala sportklubbar och andra liknade sammankomster är en framkomlig väg.

Använd både konfrontativa och icke-konfrontativa metoder för att främja pro-nordiska politiska ideal. Bli en motkraft mot subversion, exponera dem på alla plan, i det lilla såväl i det stora. Gå samtidigt på offensiven mot judisk makt och kulturmarxistiska ideal efter att de klätts av inför allmänheten. Vi får aldrig vara rädda för att visa vårt folk att vi är på deras sida. Vi måste tala offentligt, delta i politiska möten på alla nivåer och lägga fram relevanta förslag som förbättrar vårt folks situation. Vi får aldrig vara rädda att ställa känsliga frågor och krav. Vi måste ge moraliskt stöd åt våra folkkamrater att vara politiskt modiga.

Bilda en förståelse för hur våra fiender kommunicerar. Om inte direkt infiltrera deras kretsar för en förändring, så genom att bedriva kartläggning av vänstergrupper, att använda deras egen metodik mot dem. Använd både nytänkande och konventionella metoder för politiskt engagemang samtidigt.

“Survival of the fittest” är naturens lag, aktivitet och förmågan att utveckla sig skapar framtiden. Därför måste du vara uppfinningsrik, bidra med idéer på nya sätt för att väcka vårt folks medvetenhet. Tänk, och förmedla nya argument, fraser, slogans, ideal och metoder att sprida dessa. Framförallt måste du ha viljekraft att föra ut och använda dessa metoder.

2. Fördöm alla moraliska, etiska och politiska fiender till vårt folk

Använd deras egna fraser mot dem, pulvrisera deras legitimitet, avslöja skoningslöst deras agenda och begränsa deras liv. Pressa deras arbetsgivare, bojkotta deras grupper och institutioner och även deras sociala försök till all interaktion. Arbeta för möjligheter till rättsliga åtgärder mot marxism, semitiska och anti-svenska kommentarer och hat. Förtryck förtryckaren, omförhandla det politiska spelet, framtvinga förändringar och utplåna politiskt vårt folks fiender.

Det är en plikt för alla ättlingar till våra germanska förfäder, både män och kvinnor, att bedriva politisk och social krigföring, inspirerad av Heimdals skickliga metodologi under sin kamp med Loke, att slå vapnet ur sin motståndares hand genom att bekämpa list med list, till försvar för Frejas ära.

Vi måste marginalisera våra semitiska, kristna och marxistiska fiender för deras vidriga, anti-nordiska synsätt och tendenser. Vi får aldrig glömma att vi som kämpar för folket innehar den rättmätiga, naturliga, moraliska och rasliga rätten på vår sida. Folket är på vår sida och vi representerar den naturliga majoriteten av vårt folk, när vårt folk inte har indoktrinerats. Vi utgör en kraft sprungen ur vårt folks natur. Vi är som tidvattnet och vi måste krossa och nöta ner våra fiender, knäcka deras argument och dränka deras legitimitet såväl som deras rykte.

3. Definiera berättelsen och förändra den politiska agendan

Exponera rutinmässigt misslyckandena, det anti-germanska rasistiska hyckleriet och kriminaliteten hos de judiskt dominerade kulturmarxistiska politikerna, deras psykotiska kulturer, de politiska miljöer som de har skapat, ekonomierna de har förstört och de otaliga städer som de har förstört genom massinvandringen.

Skapa förtroende och kontinuitet i ditt sociala och politiska engagemang för att exponera orsakerna till problemen och främja effektiva lösningar till dem.

Verka för att de skyldiga, såsom politiker, de som utformar utbildningssystemet och övriga makthavare ställs inför rätta för förräderi. Detsamma skall gälla för medieaktörer som upprätthåller fasaden av en fri och obunden press.

Ta kontrollen över hur du framställs på internet och i övrig media, låt aldrig fienden definiera vem du är och dina åsikter. Var oklanderligt konsekvent i dina åsikter och dina framträdanden. Din politiska karaktär får aldrig defiineras av fienden genom falsk information om dig eller dina värderingar. Betänk att vårt folks fiender besitter stor makt i media, Börja lokalt, tänkt globalt!

4. Ge de nordiska folken det moraliska modet att öppet tala positivt om etnisk medvetenhet. Utbilda och informera de med bristande etnisk medvetenhet och kunskap om nordiska värderingar och forn sed

Väck nordmännen, uppmuntra dem att bli aktiva, fördöm de som inte är aktiva till förmån för vårt folk, för de är förrädiska genom ren egenkärlek. Demonstrera civilkurage genom att sprida information, till varje hus i ditt område, och dela alltid med dig av inspirerande eller informativ information vart du än går, offline och online.

5. Gör dina ideal till din naturliga livsstil och låt den sätta agendan för ditt politiska och sociala samspel

Du måste vid alla tillfällen vara flitig, effektiv, hederlig mot vårt folk, hänsynslös mot våra fiender, modig och självsäker. Du måste kunna inspirera människor med hur du agerar och förhåller dig, vara artig och väluppfostrad, hjälpa folk, vara till nytta i ditt lokala samhälle och visa respekt mot våra äldre.

Din sociala interaktion, livsstil och politiska inriktning får aldrig motsäga dina ideal. Du får aldrig slösa bort din potential eller låta din kompetens gå förlorad. Du måste använda dina talanger och gåvor för vår gemensamma sak. Förlita dig på din inre styrka och din inneboende integritet, och kompromissa aldrig med dessa.

Lär dig att tala på ett sätt som når ut till vanligt folk, du måste till varje pris undvika översittarmentalitet. Det nordiska sättet handlar i grunden inte om filosofi utan om att försvara och utveckla vårt folk och vår ras. Du måste kunna inspirera och interagera med alla medlemmar av folket. Även om du besitter kunskaper och visdom inom nordisk livssyn är det ingenting som gemene man vet om du inte villigt och pedagogiskt delar med dig av dina kunskaper och insikter.

Du måste prata med den trevliga kassörskan, din arbetskamrat och din granne på ett positivt och produktivt sätt. Umgås och stärk din ställning till dina medmänniskor i samhället, så att när du står inför lokala val eller blir högljudd i din motsättning till regeringen eller massinvandringen så vet dina medmänniskor redan vem du är och har en positiv bild av dig som blir svår för dina motståndare att rasera.

6. Var ditt bästa jag, sträva alltid efter att förbättra dig inom alla områden. En professionell, produktiv och välfinansierad grupp av uppvaknade individer når med all säkerhet lättare de mål vi har satt upp för vårt folk

Genom att öka din personliga professionalism blir din politiska artikulation mer kraftfull och produktiv. Genom att öka dina produktivitetsresultat kan du nå ut till och påverka fler ur vårt folk. Att vara positiv och professionell i sitt politiska budskap är absolut grundläggande för att väcka stora antal av vårt folk, att inspirera och få dem att stå upp för vår ras och kulturella identitet och integritet. Förkroppsliga de ideal du vill förmedla.

7. Uppmuntra socialt och politiskt engagemang, njut av det, skratta åt våra fiender och stötta de stolta medlemmarna av vårt folk, var positiv och glad

Social interaktion är grunden för alla politik. Politik är socialt samspel och kommunikation. Den sociala inriktningen hos samhällets individer utgör dess politisk riktning. Du måste vara socialt engagerad för att vara politiskt engagerad. Glöm aldrig detta.

Att lära sig bli en social person är viktigt för att bli en politisk ledare. Dina medmänniskor måste kunna relatera till dig och känna att du värnar om det som är viktigt för dem. Om du vill informera och inspirera ditt folk måste du bli socialt förankrad och en bidragande människa i samhället du verkar och lever i. Du måste vara principfast, poetisk och filosofisk, men ändå glad, positiv och trevlig. De legendariska vikingarna kunna dela en stod mjöd med sin medmänniska och var alltid redo att stå upp för sitt folks ideal. Den sortens agerande underlättar dina politiska ambitioner. Agera alltid självsäkert, värdigt och var tillgänglig.

Detta agerande är en nödvändighet för socialpolitisk samverkan och en framgångsrik delaktighet i politiken. Du kommer att hitta många politiskt, kulturella och socialt likasinnade vänner och kanske även hitta din framtida nordiska kvinna eller man.

Social interaktion har alltid varit fundamentet i vår civilisation, varje enskild prestation ur vår ras har skapats av social-politiska grupper inom våra folk, aldrig av en enskild person, allt ifrån Stonehenge till Öresundsbron. Även upptäckter gjorda av enskilda individer är beroende av våra förfäders upptäckter, och att våra ättlingar förvaltar deras arv genom tiden. Utan den naturliga cykeln skulle utvecklingen av vårt folk stagnera. Det är upp till vårt folk att upprätthålla den nivå av civilisation som möjliggör den kulturella och politiska atmosfär som i slutändan kan resultera i utveckling och framsteg.

Alla upptäckter, prestationer, arkitektoniska landvinningar, vetenskapliga genombrott och militära framsteg, men också politiskt avancemang och framgång är beroende av vårt kollektiva germanska samarbete inom folket. Vi måste slåss med svärd smidda av positiva ideal för våra folk, vi kämpar som en noggrann förstärkt sköld, smidd från århundraden av andlig styrka och årtusenden av evolution. Glöm aldrig detta.

8. Engagera dig socialt och politiskt PERSONLIGEN i det verkliga livet, varje dag. Gå ut, dela flygblad och utveckla en stark och flitig rutin

Politiskt inflytande finns där om du vill ha det, du måste bara ta tro på dig själv och din förmåga och ta för dig. Ingen kommer frivilligt att lämna över makten till dig. Ge dig ut i samhället och nätverka på alla de sätt som står till buds. Gå till varje tillgänglig förening, pub, samhällsfunktion och restaurang. Bli en pelare i det lokala samhället så att när politikerna försöker påtvinga ditt samhälle invandrare och marxistisk utbildning kan du vara där för att förhindra det i frontlinjen, genom en trovärdig och respekterad position inom det lokala ledarskapet.

Se samtidigt till att alltid behålla eller återta en stark folklig gemenskap, skapa en bred acceptans och uppmuntra folkets engagemang. Du kommer bli förvånad över hur många vanliga människor som håller med dig. På varje nivå i samhället väntar vårt folk på aktivt motstånd mot den utveckling vi ser idag.

Gå ut idag och möt upp dina folkkamrater, skapa nätverk eller dela ut flygblad till dem som du inte kan upprätta en personlig kontakt med just nu. Men du måste skapa personliga kontakter och allianser med dussintals personer i ditt närområde eller ett område du väl behärskar och känner till.

9. Bli aldrig modfälld, bli aldrig passiv, ge aldrig upp och lägg aldrig ner ditt svärd.

Glöm aldrig att vårt germanska folk kämpar på uppdrag av alla våra förfäder och alla våra efterkommande. Vi kämpar i namn av dygd, i namn av moder natur, vi har vårt folks natur i vårt blod och på våra sköldar. Våra ideal är utmärkta, extraordinära, och bortom alla förväntningar. Vi strävar efter ädla ideal, renhet och perfektion. Vi kämpar mot nedgång, dekadens, orenhet och nedbrytning med renhet, elegans och styrka.

Om du aldrig glömmer varför du kämpar kommer du aldrig att sluta slåss. Håll din nordiska ande högt i alla lägen, Håll högt de flaggor, standarder och symboler som våra förfäders skapade och kämpa på. Finn kraften i dig själv genom denna anda av odödlig lojalitet, integritet, flit, uthållighet, mod och professionalism, vi går till politiskt krig varje dag i våra liv.

Glöm aldrig det.

Glöm aldrig vilka vi är, glöm aldrig vårt germanska arv. Glöm aldrig det vi kämpar för, politiskt och därför socialt.

Artikeln är ursprungligen publicerad på engelska under titeln 9 Foundational approaches for Practical, Positive, Persevering Germanic Political activism for a Successful ethnic Germanic and Asatru identity resurgence.


  • Publicerad:
    2015-02-06 21:15