Glen Le Lievres konstroversiella serie, publicerad i Sydney Morning Herald och återgiven i The Times of Israel. Den ocensurerade versionen går att se här.

Glen Le Lievres kontroversiella serie, som ”rasligt förtalar” judar, finns återgiven i The Times of Israel. Den ocensurerade versionen går även att se där.

ANTISEMITISM. Nu rasar judar mot en tecknad serie publicerad i Sydney Morning Herald.

Samtidigt som den israeliska krigsmakten dödat ungefär 300 barn i Gaza hotar en judisk lobbygrupp att vidta åtgärder mot Sydney Morning Herland för att tidningen publicerat en tecknad serie som rasligt förtalarjudar.

Yair Miller, ordförande i lobbygruppen skrev till redaktören för den stora australienska tidningen i tisdags och hävadade att den tecknade serien av Glen Le Lievre, publicerad den 26 juli, stred mot Australiens anti-diskrimineringslag.

Fotografi på Yari Miller, i samband med att judar och muslimer i Australien menade på att de borde alliera sig.

Fotografi på Yari Miller då han invigde en judisk och muslimsk kyrkogård i Australien. Han menade då på att de båda intressegrupperna borde ena sig oftare.

Enligt vår uppfattning är detta rasligt förtal, inte bara i den meningen att serien är förnedrande, förödmjukande, kränkande och skrämmande för judar som grupp, utan också i den mening att serien anstiftar tredje part till hat mot judar”, skrev Miller.

Serien, som publicerades tillsammans med en anti-israelisk artikel av kolumnisten Mike Carlton, visade en kalottbärande jude med krokig näsa, sittandes i en fåtölj med en davidsstjärna på, som använder en fjärrkontroll för att detonera byggnader i Gaza.

”Detta är smittsam propaganda från Der Sturmer omstöpt för en modern publik” sa Dr Dvir Abramovich och tillade att serien skildrar inte bara israeler, men alla judar, som hjärtlösa, kallblodiga mördare.”

jews-watch-gaza-bombing

Fotografi på den verkliga händelsen: judar avnjuter bombardemanget av Gaza, något som illustratören Glen Le Lievre hämtat inspiration ifrån.

Källa:
Sydney paper cartoon ‘racially vilifies’ Jews, says community


  • Publicerad:
    2014-07-30 16:25