Kom ihåg att du är svensk och av den ariska nord-germanska rasen. Kom ihåg att dina plikter först och främst gäller denna ras. Det är allas vår plikt att upprätthålla vår ras egenart, vårt frihetsarv – ja, allt det som gjort namnet arisk ärat i världen. Den absolut enskilt viktigaste handlingen i vårt liv är giftermålet och valet av partner.

Denna form av samlevnad, alltså i den trygga och stabila kärnfamiljen, tjänar till att bevara den rasliga nationen intakt och vital. Kärleken bör vara allas ledstjärna vid detta val och äktenskapet bör ingås med medvetenheten att det är varje sund människas plikt att sörja för rasens fortlevnad, även på bekostnad av sin egen bekvämlighet. Men det är inte bara kärleken i sig som får vara avgörande, man måste även se bortom denna och med rasens bästa för ögonen välja sin partner.

Alfred Rosenberg förklarar: ”Ni har inte bara rätten, utan skyldigheten, att föra vidare ert blod genom era barn, ty ni är en länk i en kedja som sträcker sig från urtiden och in i framtiden. Kedjan får inte brytas. Men om ert blod bär med sig något som gör era barn olyckliga och till en börda…, så har ni den hjältemodiga uppgiften att avsluta kedjan. Blodet är livets bärare. Ni bär på skapelsens hemlighet inom er själva. Ert blod är heligt eftersom det bär på den gudomliga viljan.

Att välja sin partner
Ofta spelar begäret att ”gifta sig rik” en stor roll i valet av partner. Vår svaghet för allt utländskt, som massmedia ofta kallar ”exotiskt”, framträder då i all sin ynkedom. Men kom ihåg en sak: en individ som ingår äktenskap med en rasfrämling, han eller hon må vara aldrig så förmögen eller romantisk, går förlorad för rasen. Om man gifter eller inleder ett förhållande med en person tillhörande en annan ras, så ställer man sig på tvären mot naturens ordning. Skaffar man sedan barn med denne så förbryter man sig mot livet självt.

Det vi måste se till när vi väljer partner är deras karaktär och allmänt goda själsliga anlag. Vi måste se till deras förmåga och vilja av att skaffa och uppfostra barn. Fiendens propaganda idag vill leda in oss på en väg där det yttre är allt, både i fråga om utseende såväl som social status, så är inte fallet. En fysisk attraktion måste naturligtvis finnas, men än viktigare är de inre egenskaperna. Och naturligtvis, som nationellt medveten man eller kvinna söker man i första rummet sin partner bland dem som delar vår världsåskådning.

Låt Dig inte luras
Låt dig inte luras av massmedians hets för att integrera de ”nya svenskarna”. Att blanda upp de olika raserna med varandra är ett brott mot den naturliga ordningen. Men kom ihåg: detta betyder inte att man ser ned på eller vill förtrycka andra folk eller raser. Alla har sin plats att fylla och bör respekteras för det. Vi måste bevara vår nordiska ras och kämpa för att Sverige blir och förblir ett oblandat ariskt land. Att blanda upp de olika raserna tjänar bara förespråkarna för den nya världsordningen på, vilka vill förvandla oss alla till ras- och kulturlösa producenter och konsumenter i en globaliserad värld.

Om naturen velat att människorna skulle blanda sig utan val så hade den ej skapat de olika människoraserna, så enkelt är det. Ännu idag bjuder instinkten, att blott likrasiga parar sig. Men där denna inre känsla gått förlorad eller förstörts, finns inga skrankor mer, där görs onaturens lag till gud.

Plikten mot rasen främst
Nej, svensk ungdom, gör din plikt mot folket och nationen, gift dig med en person tillhörande samma ras som du, en arier som ger dig ariska barn, vilket kan bevara vårt älskade folk rent genom tiderna. Var också noga med att hålla dig frisk och sund, både på ett fysiskt och andligt plan. Förgifta inte din kropp med cigarretter, alkohol eller andra droger. Förgifta inte ditt sinne med veckopressens lögner. Lev ditt liv i strävan efter det högre, det bättre. Du är unik och din kropp är ett tempel. Vårda dig själv så att du kan vara en stark länk i vårt folks kedja!

Våra förfäder kände blodets hemlighet. De förstod den så väl i vad gällde djur som människor och de gjorde allt de kunde för att förhindra blandning av den nordisk-germanska (ariska) rasen med jordens övriga raser. Ja, även idag finns det starka krafter inom djuruppfödningen där rasen är viktigast. Är det inte konstigt att svensken av idag är mer intresserad av sin renrasiga hund eller katt, än av att de själva eller deras barn skall värna sin ras? Det är det av Sion till mänskligheten förda marxist-liberalistiska tänkandet som banade vägen fri för rasernas vallösa blandning och detta måste vi bekämpa.

Att välja att skaffa rasblandade barn är ett oåterkalleligt beslut, det går inte att ångra sig när det väl är gjort. I alla tider visste man att rasblandning försvagade folket. Vad tror du att en av de främsta orsakerna till Romarrikets fall var? Vår ras framtid vilar på allas våra axlar. Vi måste tillsammans värna om det som våra förfäder kämpade och dog för. Låt inte vår ras förpassas till historieböckerna utan gör allt du kan för att värna den.

Situationen idag
Vår ras utgör bara åtta procent av jordens totala befolkning. Systemen i de ariska nationerna gör allt de kan för att motarbeta vår ras genom att propagera för mångkultur och rasblandning; genom att försöka ge oss dåligt samvete för vår rasliga tillhörighet. Vidare strävar de efter att förminska och förbjuda alla försök till nationella yttranden och organisering. Frågan du måste ställa dig är: vill du att dina barn skall växa upp i ett mångkulturellt samhälle, styrt av en tyrannisk elit, eller vill du att de skall växa upp i ett fritt, svenskt Sverige?

Valet ligger hos Dig.


  • Publicerad:
    2007-01-13 00:00