RÄTTSVÄSENDET. Nordfront har i tidigare artiklar berättat om hur feminismen och HBTQP-vurmandet växer sig allt starkare inom Sveriges domstolar. Nu går flera domstolar samman och anställer en jämställdhetsstrateg.

Förra veckan avslöjades på Domstolsverkets intranät att 9 svenska domstolar tillsammans har anställt en jämställdhetsstateg. Här nedanför är texten som publicerades i sin helhet.

 

Unikt samarbete för jämställdhet

Publicerad 2018-09-19 11:13

Tingsrätterna i Eksjö, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro har tillsammans anställt jämställdhetsstrategen Emma Ravald för att få stöttning i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Tingsrätterna har sedan länge samarbetat på olika sätt i det så kallade Köpingnätverket. Under ett år framöver ska domstolarna även samverka när det gäller jämställdhetsarbetet.

– Arbetet med jämställdhetsintegrering är viktigt och måste bedrivas med rätt kompetens. Det här samarbetet, som vi tror är det första i sitt slag, ger oss förutsättningar att bedriva jämställdhetsarbetet på ett bättre sätt än vad var och en kan göra enskilt. I grund och botten handlar det om att höja medvetandegraden och kunskapen om att det finns en risk att vi behandlar människor olika beroende på bland annat kön, säger Per Lennerbrant, lagman vid Eskilstuna tingsrätt.

Olika upplägg för domstolarna

Uppdraget för jämställdhetsstrategen Emma Ravald varierar mellan domstolarnas behov.

– Varje domstol bestämmer själv hur arbetet läggs upp utifrån sina behov och förutsättningar, men vi kommer såklart att inspireras av varandra. Jämställdhetsstrategen kommer att stötta varje domstol med det som domstolen beslutat att genomföra. Det kan handla om att se över styrdokument och att ordna medarbetardagar där jämställdhetsfrågor diskuteras. Det är viktigt att involvera medarbetarna i arbetet, säger Petra Skoglund, administrativ chef vid Örebro tingsrätt.

Emma Ravald har tidigare arbetat som jämställdhetsstrateg vid Domstolsverket och samordnat Sveriges Domstolars regeringsuppdrag JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

– Jag ser fram emot att stötta nio för mig nya domstolar. Vi kommer kunna använda mycket av det som pilotdomstolarna för jämställdhetsintegrering arbetade fram, till exempel metoder och resultat. Jag hoppas att vi under året kommer att höja medvetandet bland medarbetarna och börjar arbeta mer systematiskt med jämställdhetsfrågor.


  • Publicerad:
    2018-09-27 19:50