INTERVJU. Tobias Lindberg, medlem i Nordiska motståndsrörelsen och fast medarbetare i Radio Nordfront har intervjuats av Motståndsrörelsen.se angående vinsten i högsta förvaltningsdomstolen.

I den djuplodande skriftliga intervjun gås fallet med hans beslagtagna vapen och återtagandet av dessa, genom utdragna rättsprocesser, igenom i detalj, tillsammans med en del mer personlig frågor som gör att läsaren får lära känna Tobias Lindberg något bättre. Intervjun kommer också in på ideologiska aspekter av vapen och vapeninnehav.

Faktum är dock att min personliga åsikt är att jag är ännu mer för vapenrättigheter än så, då jag anser att det till och med borde finnas en plikt för alla att äga och bära vapen. Människor som bär vapen utgör faktiskt en säkerhet för andra. Det finns områden i USA som har sådana regler, enskilda countys, där de som vägrar att äga och inneha vapen eller kanske inte får ha vapen, istället får betala en viss skatt som de som har vapen slipper att betala.

Det är nämligen som så att då andelen bra människor i ett samhälle många gånger överstiger andelen dåliga – så blir det allt säkrare ju fler som bär vapen. Därför tar alla som äger och bär vapen ett ansvar för samhället.

När man, som i de flesta västländer, har en massa långtgående vapenlagar begränsar man framförallt alla bra, moraliska och laglydiga människor. Galna, kriminella och extremt maktgiriga människor bryr sig ändå oftast inte om vapenlagar, eller andra lagar heller för den delen, så de blir inte begränsade på samma sätt av lagstiftning. När då någon kriminell eller galning plötsligt använder ett vapen mot oskyldiga, har människor på plats väldigt svårt att försvara sig mot dem och det tar oftast alldeles för många minuter innan polis anländer till platsen. Hade istället var eller varannan människa burit vapen så hade flera bra människor omedelbart kunnat försvara sig själva och andra mot den som började skjuta.

Jag anser att alla bör vara tränade och äga vapen för sitt eget försvar och för män bör denna plikt även innefatta att de ska vara tränade i att använda och inneha militära handeldvapen. På samma sätt som var människa som äger och bär vapen utgör en säkerhet för samhället, så utgör män som äger militära handeldvapen en säkerhet för nationen. Ett beväpnat folk är ett skydd mot både främmande makt och mot olika former av inrikes hot, som exempelvis kan utgöras av grupper som försöker ta makten mot folkets vilja eller en statsapparat som börjar se det egna folket som sin fiende. Riktiga ledare fruktar inte sitt eget folk.

En viktig del i segern antas vara advokatens hänvisningar till Europakonventionen.

Som jag har förstått det så handlar artikel 8 i Europakonventionen om den respekt för individens privatliv som myndigheter och stater måste visa och artikel 8.2 handlar bland annat om vilka krav på rättssäkerhet som måste finnas i domstolsprocesserna.

Han gjorde en analogi på hur dessa paragrafer användes i olika mål i Europa, som har handlat om brott mot rikets säkerhet – och där utlänningslagen har varit tillämplig. Europadomstolen har då slagit fast att det inte är tillåtet för domstolar att grunda sina beslut utifrån hemlighetsstämplade påståenden från underrättelsetjänst och säkerhetspolis, utan att de måste titta på och bedöma de faktiska bevisen. I mitt fall hade inte domstolarna tittat på några fakta eller någon forskning gällande om det faktiskt fanns en risk att mina vapen skulle hamna i orätta händer, utan det var bara säkerhetspolisens påstående de hade till grund.

Läs intervjun i sin helhet på Motståndsrörelsen.se.


  • Publicerad:
    2021-07-15 15:45