Lördagen den 25 januari besökte aktivister och medlemmar i Näste 8 Södermanlands residensstad Nyköping. Kamraterna började aktiviteten med att rulla ut en banderoll och ställa upp fanbärare mitt på den centrala gågatan. Därefter höll tillförordnade nästeschefen Jimmy Thunlind ett tal om vilket alternativ Nordiska motståndsrörelsens politik utgör till det degenererade samhälle vi upplever idag.

När talet avslutats delade motståndsmännen ut upplysande flygblad till de lördagsflanerande Nyköpingsborna. Många nyfikna personer passade på att komma fram och ställa frågor om Motståndsrörelsens politik.

Under aktivitetens gång passade aktivisterna också på att omlokalisera sig upp till Stora torget för att manifestera mot de lokala ”nyckelskramlarnas” slentrianmässiga lördagssamling mot främlingsfientlighet.

Efter ytterligare flygbladsutdelande och dialog avslutades aktiviteten med att Thunlind höll talet en andra gång. Trots den talrika närvaron av såväl uniformerade som civila poliser förflöt hela den lyckade aktiviteten lugnt och värdigt.

Därefter avrundades dagen med att kamraterna samlades i en medlems hem där det bjöds på rådjursgryta med tillbehör. Anslut dig till en meningsfull kamp redan idag!


  • Publicerad:
    2020-01-27 22:00