UTBILDNING. Arbetsmiljöinspektörerna tvingades att låsa in sig för att skydda sig mot barnens våld.

Arbetsmiljöverkets inspektörer möttes av ”totalt kaos” vid ett besök på en skola i Malmö, rapporterar TT. Under inspektörernas besök på skolan tvingades de bland annat låsa in sig tillsammans med personalen i lärarrummet.

Vid flera tillfällen sparkade en elev våldsamt på dörren till lärarrummet, där inspektörerna låst in sig tillsammans med lärarna. En lärare kom in med en trasig bärbar dator som en elev kastat i väg.

Inspektionen gjordes efter att personal larmat om hot och våld. Ändå skedde besöket hos en så kallad särskild undervisningsgrupp där barnen bara är i låg- och mellanstadieåldern och där lärartätheten är 1:1, alltså en lärare för varje elev. Den särskilda undervisningsgruppen är en sorts observationsklass för barn som bedöms inte klara vanlig skolgång.

Många av dörrarna var söndersparkade. Korridoren som leder genom verksamheten är kal och tömd på allt material för att det inte skall finnas några tillhyggen. I ett av klassrummen rådde totalt kaos eftersom böcker och papper var sönderrivna och kastade i hela klassrummet, rapporterar TT att inspektörerna skriver i sin rapport.

Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder från Malmö stad, bland annat möjlighet till snabb hjälp om barnen utsätter varandra eller personalen för hot och våld och det blir överfallslarm.

Källa:
”Totalt kaos” vid inspektion på Malmöskola


  • Publicerad:
    2018-05-06 19:55