FLYKTINGPOLITIK. I Västernorrland satsar nu kommunerna på traumacenter för flyktingar. En utredning utförd av Stiftelsen Vårsta på uppdrag av Härnösands kommun visar att det finns ett behov av traumabehandling som landstinget inte kan tillgodose.

Det är Härnösands kommun som tagit initiativ till utredningen, och en arbetsgrupp har bildats tillsammans med personer från Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner för att diskutera lösningar.

”Det är inte klart med var dessa ska ligga. Men vi utgår från Vårsta som ju gjort utredningen”, säger Anders Byqvist (S), ordförande i arbetslivsnämnden i Härnösand.

Utredningen som Stiftelsen Vårsta utfört menar att hälsa är avgörande för flyktingars möjlighet till lärande och integration. Den pekar på att landstinget idag har svårt att tillgodose flyktingarnas behov på grund av långa köer, och att den service landstinget erbjuder i form av psykiatri inte alltid räcker till då flyktingarna kan behöva annat stöd. Kommunerna har därför bestämt att öppna behandlingsenheter i tre kommuner i Västernorrland.

Finansieringen hoppas man ska lösas genom att flyktingfonden står för hälften av kostnaden. Man hoppas även på bidrag från kommuner, landstinget, arbetsförmedling och länsstyrelsen.

”Allt hänger på vad flyktingfonden beslutar. Men jag hoppas och tror att det här blir av. Vi ligger inte i framkant. Västerbotten har kommit längre. Men behovet finns på många håll i landet bland annat här i Västernorrland”, säger Byquist.

Källa:
Stort behov av traumacenter


  • Publicerad:
    2013-09-16 13:45