I denna senaste video från Dr David Duke tar han upp hur sionistisk media medvetet vinklar rapporteringen om fallet med Trayvon Martin. Duke menar att media medvetet framställer Trayvon Martin som en ung skötsam pojke, trots att man vet att verkligheten ser annorlunda ut. Videon är engelskspråkig.


  • Publicerad:
    2012-07-15 19:46