ENGLAND. Skolväsendet i England har registrerat 4 000 barn för att ha fällt politiskt inkorrekta kommentarer. Stämpling av barn som ”rasister” och ”homofober” kan få allvarliga konsekvenser för barnen, menar medborgarrättsaktivister.

4 000 skolbarn från 13 områden är nu registrerade som ”rasister”, ”homofober” och ”mobbare”. Detta efter att ha fällt kommentarer, ofta ganska harmlösa, som anspelar på bland annat ras och kön på lekplatsområdet. Till och med treåriga barn registreras och stämplas av det engelska skolväsendet.

Enligt Daily Mail handlar ”hatbrotten” om ord som  ‘Chinese boy’, ‘Somalian’ eller ‘gay’. Lärarna har också registrerat ord som ‘doughnut’ och ‘fat bucket of KFC’. Dessutom kan ordet ”girl” klassas som ett könsrelaterat skällsord, skriver tidningen.

Efter att barnen använt sig av de förbjudna orden ser lärarna till att registerföra dem för att sedan lämna över uppgifterna till lokala utbildningsmyndigheter och skolinspektörer som ska verka mot mobbning. Uppgifterna på ett barns ”fördomsrelaterade” beteende kan även skickas iväg till barnets nästa skola, så att barnet på obestämd tid står registrerad som ”rasist” eller ”homofob”.

Medborgarrättsaktivister kritiserar nu registerföringen och varnar för att stämplingarna kan orsaka stora problem för barnen under skoltiden. Josie Appleton vid Manifesto Club anser att det är alarmerande att skolorna hela tiden hittar nya förbjudna ord för att registerföra barnen.

— Särskilt oroande är utökningen av tillbudsrapporteringen och rapportering av allt större kategorier av fördomar, som verkar begränsas enbart av den märkliga fantasin hos de utbildningsansvariga, säger Josie Appleton.

Fantasin hos de politiskt korrekta lärarna har bland annat lett till att ordet ”flicka” nu kan räknas som ”könsbaserad fördom”.

— En grundskoleelev som kallar en annan person för flicka blir plötsligt ett exempel på könsbaserade fördomar och föremål för registerkrav som är större och mer noggranna än de som drabbar de flesta inbrottstjuvar. En verklighetscheck behövs omgående, säger Appleton.

Källa:
Branded bigots at the age of THREE: How thousands of children are being blacklisted by schools for using innocuous playground taunts such as ’girl’ and ’fat bucket of KFC’


  • Publicerad:
    2015-01-03 12:20