MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under lördagen den 13 januari genomförde Nordiska motståndsrörelsen tre offentliga flygbladsutdelningar samtidigt i centrala Göteborg. Detta ogillades av polis och meningsmotståndare, vilket resulterade i ett tjugotal gripanden. Här följer en rapport med film från aktiviteten.

Under fredagskvällen den tolfte januari påbörjades en nationalsocialistisk offensiv i Göteborgsområdet. Detta skedde genom en massiv basaktivism där aktivister spred organisationens budskap i Göteborg och de närliggande områdena.

Nästa steg var tre offentliga flygbladsutdelningar samtidigt inne i centrala Göteborg under den påföljande lördagen. Som stad för offentliga flygbladsutdelningar har Göteborg kommit att bli igenkänt dels för att dras med en del tragikomiska rödingar och andra förment marxistiska stackare, dels för att ha en tämligen sympatisk allmänhet.

De tre olika grupperna begav sig av till sina respektive destinationer: Avenyn, Järntorget och Domkyrkan.

Först på gatan var man på Avenyn. Märkligt nog tycks flanörer på denna gata vara mer diskussionsbenägna, varför det inte dröjde länge innan så gott som samtliga befann sig i heta diskussioner och förklarande samtal. Det dröjde heller inte länge innan polisen också befann sig på plats – hela fem minuter! Dessa kom sedan att bli fler med tiden och efter ett antal timmar påstod man från polisens sida att Avenyn nu skulle bli ett PL24-område på grund av en passerande demonstration.

Trots brist på dialog kunde motståndsmännen till sist omgruppera sig till Korsvägen fastän poliserna haft parkeringsplatsen Heden i åtanke. Där fortsatte informationsspridningen till vanliga göteborgare utan störningsmoment av betydelse. Som en skojig anekdot kan nämnas att Göteborgs bittra normkritiker nu även börjat bemöta språknormerna genom att fullkomligt lämna ett sammanhängande och förståeligt språkbruk bakom sig.

På Järntorget sker någonting liknande det som sker mer eller mindre samtidigt på Avenyn, nämligen flertalet intressanta diskussioner och poliser inom några få minuter. Här kommer även en svart jeep från Förstärkt Regional Insatsstyrka, vars specialområden rör terrorism, gisslansituationer och grov organiserad brottslighet – vilket måste ses som en hedersbetydelse för en offentlig flygbladsutdelning!

I det stora hela handlade de förda diskussionerna om globalism, judisk dominans inom finans och massmedia samt ras. Ämnena kan till en början verka förhållandevis spridda, men är tätt sammanlänkande och leder till en plötslig förståelse av hur omvärlden ännu styrs.

En förbipasserande man som främst stannat för att höra direkt från en av Nordiska motståndsrörelsens representanter vad organisationen egentligen vill, gick efter stund nöjd från platsen efter att ha lämnat en kontantdonation till den aktivist han förhört sig hos.

På Järntorget blev man dessutom fler flygbladsutdelare efterhand, då passiva medlemmar läst om aktiviteten på Nordfront och därefter beslutat sig för att ansluta sig på gatan. Mycket motiverande!

Efter ett par timmar skymtades en grupp med obskyra individer med flaggor för Sverige, hela bögspektrat och givetvis även röda trasor. Polisens gängse praxis följdes även här och man tillät gruppen av gravt missanpassade individer stå och ropa ramsor efter bästa förmåga. Diskussionerna med allmänheten fortsatte däremot obehindrat, vilket till sist föranledde polisen att, inte helt oväntat, upprätta ett PL24-område.

När poliserna började spänna upp avspärrningsband runt Motståndsrörelsens järntorg valde man att istället röra sig mot Domkyrkan, där den tredje gruppen redan var på plats.

Gruppen vid Domkyrkan blev från början något försenade på grund av så kallade ”rutinkontroller”. När dessa var avklarade och man tagit sig in till stan, ställde man upp sig i en folktät fyrvägskorsning och började propagera.

Vid Domkyrkan fortlöpte allting i stort sett utan störningsmoment under flera timmar. Folk som till en början var milt fientligt inställda till nationalsocialismen kunde så småningom slappna av efter att ha lärt sig att nationalsocialismen värnar folkets fortlevnad och frihet – och ingenting annat.

Somliga försatte sig i pinsamma situationer då de med taggarna utåt blev stående svarslösa på frågor om vem som kontrollerar centralbankerna, vad våra pengar är baserade på eller vilka som sitter överst i finanspyramiden. När dessa saker sedan förklarades och reddes ut kunde bitarna sakta börja falla på plats en aning.

Det dröjde i princip tills gruppen från Järntorget – och då främst deras anhang – anlände till Domkyrkan innan stämningen ändrades från lugn till något gapigare. Gruppen som tidigare stått på Järntorget placerade sig vid en annan fyrvägskorsning en bit ifrån den andra gruppen och fortsatte flygbladsutdelningen.

Efter en stund kunde en meningsmotståndare med svagt konsekvenstänk promenera förbi poliserna för att sedan försöka spotta på en av Motståndsrörelsens aktivister. Någonting sådant accepteras inte, vilket visade sig i att salivfånet åkte i backen med beskedlighet. Därefter uppstod litet tumult när polis gav sig till att gripa den aktivist som försvarat sig. I den andra fyrvägskorsningen skedde någonting liknande, vilket resulterade i konfrontation mellan å ena sidan motståndsmän, å andra sidan meningsmotståndare och polis.

Därmed såg polisen sin chans att arrestera samtliga enligt PL13, brott mot ordningslagen. Så skedde däremot inte, utan trots sitt stora manskap lyckades man enbart att gripa ett tjugotal. Övriga motståndsmän agerade därefter i mindre grupper och återsamlades sedan för mat och för att invänta de frihetsberövade kamraterna. Samtliga släpptes efter sex timmar och ingen av dessa frihetskämpar är brottsmisstänkt.

Den påstådda resursbristen hos Polismyndigheten ses sällan som aktivist i Nordiska motståndsrörelsen, men likväl stoppar den oss inte. Vi talar till direkt till folket och till folk i allmänhet – vilket tycks skrämma somliga till sömnlöshet. Vi kommer garanterat att synas åter i Göteborg, såväl som i andra städer, och vill du bli en del av denna kamp: Ansök nu!


  • Publicerad:
    2018-01-16 23:30