Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Tröstlösheten med att blidka dem

  • Författare:
    Marcus Hansson
  • E-post:
    marcus.hansson@nordfront.se
  • Publicerad:
    2021-07-19 13:45

POLITIK. För allt svenskarna gjort för invandrargruppen, borde då inte de vörda oss svenskar för det vi gjort? Det är inte så idag, och då blir frågan varför man ska ge något till människor som inte är tacksamma?

Jag läste Nordfronts reportage om Elin Krantzs mördare Ephrem Yohannes. Han har flera år i rad skyllt på kriminalvårdarnas rasism när han inte får allt som han vill ha på momangen. Vita behandlas mer väl än honom som är svart. Det faktiska skälet till att han ens har fått beträda den svenska marken är av den anledning att svenskarna inte är rasister, tvärtom är svenskarna högst upp i internationella mätningar som de mest icke-rasistiska folken. Det vill säga de som kommer hit som migranter är mer hatiska mot andra folkgrupper än vad svenskarna är.

Den gängse förklaringsmodellen till invandringen i Sverige kommer primärt från tre håll. Från ”rasisternas” är det att invandrarna myglar och försöker lura till sig uppehållstillstånd genom att ljuga, och oavsett vad som skett eller inte skett i deras hemländer så bör de stanna i hemländerna eller länderna däromkring. Från medias håll är det att de kommer gynna Sverige och att de förföljs, torteras och mördas i sina hemländer och behöver därför nya hem. Detta är också något som invandrarna säger till Migrationsverkets handläggare, när de tårögda berättar om hur mycket nöd de är i samtidigt som de torkar tårarna och fräser näsan med näsduken.

Jag anser att svenskarna för det mesta öppenhjärtigt har gett (speciellt den utomeuropeiska) invandrargruppen ofantliga summor med pengar, engagemang, lovprisat dem och deras kultur, i media har man ursäktat alla möjliga kulturkrockar i gemenskapens namn. Om vi nu tänker oss att dessa människor kommer från att bli förföljda och mördade, är det då inte logiskt att dessa visar upp en sådan tacksamhet gentemot svenskarna att de i princip vördar den mark som vi går på för våran generositet? Vissa invandrare gör detta och visar upp en stor tacksamhet. Men faktum är att majoriteten inte gör det. Då ser jag detta på två sätt, antingen har ”rasisterna” haft rätt hela tiden, de visar ingen tacksamhet för de befann sig aldrig i någon fara och förvillade medvetet oss svenskar eller så ljög de inte men de visar inte upp tillräcklig tacksamhet för att svenskar möjligtvis har räddat livet på dem.

Ephrem Yohannes är ett utmärkt exempel på denna otacksamhet, det är de vita som är rasisterna, om han inte får sin vilja igenom så beror detta på ”rasism”. Jag tror inte att han blivit rasistiskt behandlad, speciellt inte med tanke på den mängd av misskötsamheter som har antecknats om honom av antagligen en mängd misströstande kriminalvårdare som fått ”privilegiet” att tvingas ta hand om honom. Intressant nog med Yohannes, är att hans CV gör honom till den rasistiska stereotypen av svarta personifierad.

Invandrare blir upplärda att misstänka svensken

Förutom det egna valet till att visa otacksamhet så blir det som lök på laxen att invandrarna har blivit upplärda av marxister och liberaler att rasism finns i Sverige. Av marxisterna som ett vapen mot de svenskar som inte vill dela med sig av sina resurser till andra, de vill inte ens dela ut till svenskar men när invandraren inte får resurser, jobb eller något liknande så börjar personen tänka att det beror på att svensken är rasist eller i alla fall smyger med det.

Skambeläggning har visat sig vara ett utmärkt vapen mot borgarna. Vanligtvis vill de betala mindre bidrag till människor i allmänhet men så fort det handlar om att visa upp sin antirasism så släpper dessa typer de liberala tankegångarna. Privatiseringar är viktigt för liberalen, men inte att privatisera invandringskostnaderna på de som önskar importen. Istället ska alla kollektivt betala deras idé om det mångetniska kalaset i Sverige. I detta är de lika goda kålsupare som Socialdemokraterna och resten av vänstern. Liberal privatisering gäller endast de bolag som de själva (och marxistiska socialister) skapar för invandringstjänster som de sedan debiterar staten, och därmed påtvingar alla att betala till dem direkt. Här är Twitteranvändaren @ElafAli_ som visar upp hur vapnet används av invandrare som henne.

Eftersom många svenskar har växt upp i en bra miljö som möjliggjorts av våra förfäders hårda slit så anser de själva att de är privilegierade, att de har haft ”tur”. Jag anser inte att det är tur utan medvetna evolutionära val och hårt arbete som gett oss detta. Därför uppstår inte den immunitet som behövs när ett sådant vapen används mot dem. Detta har också möjliggjorts av att svenskarna har förnekats sin historia i skolsalarna. De som är immuna mot sådan retorik om att svenskarna är ”rika” och måste ge invandrarna resurser är de som faktiskt själva växt upp och arbetar under hårda förhållanden och som framförallt inte är historiskt okunniga om sin familj. Den här personens historia på Twitter i en serie är ett utmärkt exempel på vad jag menar. Svenskarna är inte skyldiga dessa människor något, inte ens när de viftar med medborgarskapet som ges ut till vem som helst idag.

För liberalernas del är anti-rasism också viktigt för det bryter ned den kollektiva bilden av etniska grupper, därmed kan kapitalet flöda mer fritt när gränser suddas ut, detta gäller förövrigt också landsgränser. Att ingen bedöms efter sitt etniska kollektiv blir till en dygd. De bistår med sprudlande glädje marxisterna på ledarsidorna där de tillsammans i armkrok attackerar svenskheten och målar upp halmdockor där svenskarna ges en permanent skuld till alla jordens folk. En skuld som bäst betalas med att avstå från sin egen lycka och framgång i samhällslivet.

Om vi återgår till den nivå av tacksamhet som invandrarna kan tänkas vara skyldiga oss svenskar så finns den inte av den breda invandrargruppen och jag ställer mig frågan om många av dessa är oförmögna att känna tacksamhet. Istället för att gasta om rasism, borde inte alla dessa invandrare sätta sig ned och tänka; nej svenskarna är inte speciellt rasistiska, jag fick komma hit, mina vänner och familj uttrycker sig mycket mer rasistiskt om andra folkgrupper än vad svenskarna gör, internationella studier visar att de är minst rasistiska. Om invandrare som grupp hade tänkt så, då hade de bett varenda liberal eller marxist att hålla käften om svensk rasism och påpekat att det finns större rasism i deras grupper och de borde sluta ensidigt attackera just den svenska gruppen. Vissa invandrare gör detta men inte majoriteten, istället attackeras svenskarna för rasism så fort en olägenhet dyker upp i relationerna mellan grupperna.

Sedan har vi den klick ur invandrargruppen som vill dominera svenskarna genom att råna, tortera, förnedra, misshandla, hota, skrika ut okvädningsord mot svenskar så att många ur gruppen känner en olust, ser sig över axeln när de går på kvällarna, väljer en annan väg, känner ett behov av att flytta från området, vill ha sin barn i en skola där de inte kallas horor och det är ordning i, till slut finns det de som ger upp och flyttar från landet. När detta sker förklaras det också i termer av rasism, att invandrarna på något sätt har drabbats av det svenska samhället, återigen skuldbeläggs svenskarna.

Slutfrågan blir då, när kommer du att känna att det är en tröstlöshet att blidka dem? När känner du att du inte längre bryr dig om vad de tycker, för uppenbart trots allt svenskarna har gjort för den här gruppen så finns där inte den tacksamhet som där borde vara om de flytt från de förhållandena som de påstått sig fly från, och om de har ljugit om sina förhållanden då utnyttjar de skamlöst våran välvilja. Vi blir deras betjänter eller slavar i värsta fall.

Man kan även ställa sig en hypotetisk fråga, i ett scenario där du får möjligheten att välja om alla utomeuropeiska invandrare försvinner från Sverige men rasism kommer att vara normaliserat i Sverige och vita människor från Sverige kommer att ses som rasister ute i världen. Vilken väg hade blivit bäst för dig och din familj. Hade du valt bort alla de utomeuropeiska invandrarna? Och blivit kallad rasist eller hade du valt att inte bli kallad rasist och behållit alla de utomeuropeiska invandrarna?