FOLKUTBYTET. En turkisk man flyttade, efter att han fått permanent uppehållstillstånd i Sverige 1984, tillbaka till Turkiet. 2018 uppdagar Migrationsverket att mannen sedan länge inte bor i Sverige och man förverkar han uppehållstillstånd – men mannen överklagar.

Enligt gällande svensk lagstiftning så kan permanent uppehållstillstånd (PUT) innehas av ”asylsökande bosatt i Sverige”.

Men hur tillämpas i praktiken detta krav på att den ”asylsökande” ska bo i Sverige?

En turkisk man fick PUT i Sverige 1984.

Han flyttade därefter tillbaka till Turkiet och har sedan dess vistats i Sverige sporadiskt.

Gränspolisen vid Arlanda upptäckte i september 2018 vid en fördjupad utresekontroll att mannen hade befunnit sig i Sverige väldigt få dagar under många år.

I synnerhet hade han vistats i landet ytterst lite under fyraårsperioden 2015-18.

En utredning startades, där mannen i januari 2019 uppgav att han sedan många år bor i sitt hus i Turkiet.

Sedan hans fru gick bort 2016 saknar han bostad i Sverige och har vid besök här bott hos något av sina sju barn.

Migrationsverket återkallar PUT
Migrationsverket fattade den 27 maj 2019 beslut om att dra in mannens permanenta uppehållstillstånd samt att utvisa honom.

Detta med hänvisning dels till att han bor Turkiet och saknat egen bostad i Sverige sedan 2016, dels till att han saknar anknytning till Sverige via arbete eller delaktighet i någon förening.

Mannen överklagade Migrationsverkets beslut, men Migrationsdomstolen avslog hans överklagande

Migrationsöverdomstolen kör över tidigare instanser
Den turkiske mannen lyckades då ta ärendet vidare till Migrationsöverdomstolen och hänvisade nu till att han sedan hans hustru gick bort faktiskt aldrig varit utanför Sverige i över ett år i sträck – vilket inneburit att han inte sett sig nödgad att anmäla dessa utomlandsvistelser till Migrationsverket.

Mannen påtalar att han hela tiden har haft för avsikt att återvända till Sverige och att han har sina barn här.

Migrationsöverdomstolen beslutar att mannen får behålla sitt permanenta uppehållstillstånd.

Man åberopar här först att han varit folkbokförd i Sverige sedan 1982 och har barn, barnbarn och annan släkt här.

Man hänvisar dock främst till att mannen nu har en sviktande hälsa, vilket sedan en tid ska omöjliggöra resande för honom.


  • Publicerad:
    2021-01-25 15:00