TYSKLAND. Nationella förbereder sig för inbördeskrig med prepping och vapenträning. Åtminstone enligt regimens underrättelsetjänst.

Den tyska underrättelsetjänsten BfV varnar för att nationalister tränar på att överleva ett katastrofscenario eller ett inbördeskrig. Enligt en rapport som BfV skrivit ska nyvakna nationella – som tidigare inte åsiktsregistrerats – ”vara kapabla” till terrorattacker med bomber och handeldvapen. Det faktum att de allra flesta människor är kapabla till dylikt är dock inte rapportens fokus.

Underrättelsetjänsten hävdar också att det finns ett glapp mellan ”planering och verklighet” och att verksamheten är dåligt organiserad.

Källa:
German far-right training for CIVIL WAR & collapse of state, intel warns


  • Publicerad:
    2019-04-29 15:00