INRIKES. Enligt den redovisning av partiernas intäkter som genomfördes år 2016 är väldigt stora delar av partiernas intäkter offentliga partibidrag. Donationer och medlemsavgifter utgör enbart en liten del av intäkterna.

Enligt partiernas redovisning av intäkter som lämnats in till Kammarkollegiet utgör medlemsavgifter och privata donationer bara en väldigt liten del av partiernas intäkter. Värst är situationen för Kristdemokraterna där bara 5 procent inte kommer från partibidrag – ungefär 1 250 000 kronor.

De riksdagspartier som är minst bidragsberoende är Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det är dock inte några höga inkomster från medlemsavgifter och privata bidrag som sänker siffran. I Socialdemokraternas fall är det lotteriintäkter och bidrag från fackföreningar och i Centerpartiets fall är det avkastningen från försäljningen av Centertidningar som står för pengarna.

Detta visar klart och tydligt att de svenska partierna har mycket svårt att få vanliga människor att skänka pengar till deras folkfientliga verksamhet. Istället får man i de flesta fall överleva på de skattepengar folket tvingas betala år in och år ut.

Så bidragsberoende är partierna – statsbidrag i procent av totala intäkter

Kristdemokraterna: 94,9 procent
Vänsterpartiet: 85,8 procent
Liberalerna: 81,8 procent
Miljöpartiet: 72,5 procent
Moderaterna: 72,2 procent
Sverigedemokraterna: 71,4 procent
Socialdemokraterna: 56,2 procent
Feministiskt initiativ: 49,2 procent
Centerpartiet: 30,3 procent

Källa:
Så beroende är partierna av bidrag från statskassan


  • Publicerad:
    2018-04-15 23:35