USA. I väst kritiseras ofta de ryska lagarna som förbjuder att homopropaganda riktas mot barn. Nu vill en advokat i USA att USA ska införa en lag som innebär att alla som begår homosexuella handlingar ska arkebuseras och det kan komma att hållas en folkomröstning i frågan.

I Ryssland stödjer en stor majoritet av folket landets konservativa lagstiftning som förbjuder homopropaganda riktad till barn. HBT-aktivister har därför menat att demokrati och folkvilja ibland kan vara problematiskt och förkastligt, kulturmarxistiska värderingar bör enligt dessa anti-demokrater vara överordnade demokratin.

Nu kan samma konflikt mellan allmänhetens åsikter och sexuella minoriteters intressen komma att uppstå på ett mer dramatiskt sätt i USA. Detta då en advokat nu samlar in namnunderskrifter för att tvinga fram en folkomröstning som ska ta ställning till ett förslag om att aktivt homosexuellt beteende ska bestraffas med dödsstraff.

Det är advokaten Matt McLaughlin i Kalifornien som vill att ”varje person som villigt vidrör en annan person av samma kön i syfte att skapa sexuell tillfredsställelse” ska arkebuseras. Motiveringen till detta är att det är bättre att homosexuella avrättas än att hela mänskligheten drabbas av guds vrede.

Lagförslaget, som går under namnet ”Sodomite Suppression Act” men också kort och gott kallas för ”shoot the gays”, innefattar även böter på en miljon dollar till alla som propagerar för ”homosexuellas rättigheter”. Delar av lagförslaget, som i Sverige antagligen hade varit olagligt att författa enligt hets mot folkgrupp-lagen, lyder enligt följande:

b) Seeing that it is better that offenders should die rather than that all of us should be killed by God’s just wrath against us for the folly of tolerating-wickedness in our midst, the People of California wisely command, in the fear of God, that any person who willingly touches another person of the same gender for purposes of sexual gratification be put to death by bullets to the head or by any other convenient method.

c) No person shall distribute, perform, or transmit sodomistic propaganda directly or indirectly by any means to any person under the age of majority. Sodomistic propaganda is defined as anything aimed at creating an interest in or an acceptance of human sexual relations other than between a man and a woman. Every offender shall be fined $1 million per occurrence, and/or imprisoned up to 10 years, and/or expelled from the boundaries of the state of California for up to life.

d) No person shall serve in any public office, nor serve in public employment, nor enjoy any public benefit, who is a sodomite or who espouses sodomistic propaganda or who belongs to any group that does.

McLaughlin har följt alla byråkratiska regler och lagar varför hans förslag måste tas på allvar av de amerikanska myndigheterna som kan komma att tvingas anordna en folkomröstning i frågan om 365 000 personer skriver på en namninsamling. Folkomröstningen skulle i så fall hållas nästa år om inte USA:s högsta domstol lägger sig i ärendet.

Tidigare har McLaughlin lagt fram som förslag att King James version av Bibeln ska användas som lärobok i Kaliforniens skolor.

Källa:
California lawyer seeks to put ’shoot the gays’ proposal on 2016 ballot


  • Publicerad:
    2015-03-25 23:55