ÖREBRO. En utredning mot en rasfrämling i Örebro angående sexuellt tvång blev nedlagd.

Åklagaren valde nyligen att lägga ner en utredning mot syriern Mohamad Altarikhem Alabboud (611102-4490) gällande sexuellt tvång. Motiveringen lyder:

Misstänkt har förnekat gärningen. Målsägandens version av händelseförloppet bekräftas ej av information som anträffats vid undersökning av misstänkts elektronik. En fällande dom kan inte förväntas. Förundersökningen läggs ned.

Den syriska mannen har under sin tid i Sverige dömts för misshandel av sin syriska fru som efter misshandeln skiljde sig från honom och utöver detta har han även sökt bistånd enligt socialtjänstlagen tre gånger. Om målsäganden i målet gällande sexuellt tvång var rasfrämling eller etniskt svensk är okänt.

Källor:
Örebro TR B3340-18 Aktbilaga 12 Slutligt beslut
Göta HR B1213-16 Dom 2016-09-15

 

 


  • Publicerad:
    2018-10-19 10:10