POLITIK Vänsterpartiet har i helgen antagit ett nytt partiprogram. Ett partiprogram som bland annat innebär att man slopar kravet på att gå ur EU.

Efter 20 år har Vänsterpartiet antagit ett nytt partiprogram, med betydande förändringar enligt partiets ledare Nooshi Dadgostar.

— Dagens partiprogram är uppdaterat, moderniserat och utgör en stark plattform för oss i EU-valet, säger Dadgostar.

I det nya programmet har flera traditionella vänsterformuleringar ersatts. Tidigare stod det att kapitalismen skulle avskaffas och att banker skulle förstatligas, men dessa formuleringar har nu ersatts med en målsättning om att demokratisera bankväsendet.

Det nya programmet innebär en förändrad inställning till Nato och svensk vapenexport. Partiet tar inte längre en absolut ståndpunkt mot Nato eller vapenexport, vilket tidigare var fallet.

Dessutom betonar det nya partiprogrammet en annan syn på EU. Tidigare har partiet varit för en så kallad ”Swexit”, vilket man inte är längre.

— Vi har genomfört betydande förändringar, bland annat genom att nu presentera ett program som beskriver hur vi vill förändra EU, istället för att enbart förespråka att lämna unionen, säger Jonas Sjöstedt, partiets toppkandidat inför EU-valet och tidigare partiledare.