UTRIKES. I sex år har en rättsprocess pågått mot bagaren Jack Phillips som vägrade ta emot en beställning på en bröllopstårta från ett homopar i Colorado, USA. Nu frias han av Högsta domstolen.

Det var året 2012 som bagaren Jack Phillips vägrade att ta emot en beställning på en bröllopstårta från ett homosexuellt par i Colorado, USA. Detta med anledning av hans djupt kristna tro och Phillips menade vidare att hans bakverk ska anses som konst, och därmed skyddas av rätten till yttrandefrihet.

Homoparet anmälde Phillips för diskriminering och en utdragen rättsprocess sattes igång och senare kom en civilrättslig kommission att döma till Jack Phillips nackdel.

Nu har dock Högsta domstolen valt att fria Phillips med motiveringen att kommissionen haft en fientlig inställning till religion, något som strider mot konstitutionen. I rätten var det sju personer som röstade för ett friande medan två personer röstade för en fällande dom.

Källa:
Supreme court sides with baker who refused to make gay wedding cake


  • Publicerad:
    2018-06-05 10:00