INRIKES Valmyndigheten är i kris. På grund av otillräckliga budgetanslag kan det vara så att myndigheten inte kan genomföra nästa års val.

Valmyndigheten har fått för liten budget för att lyckas genomföra nästa års allmänna val till riksdag, landsting och kommuner. Detta då bara ett fåtal personer arbetar med viktiga arbetsuppgifter.

”Om flera nyckelpersoner blir sjuka samtidigt kan det leda till att valet faktiskt inte kan genomföras”, varnar myndigheten i en skrivelse till regeringen.

Som exempel nämner man att det i nulägen bara finns en enda matematisk statistiker, med uppgift att säkerställa ett korrekt resultat, på myndigheten. Dessutom finns enbart två personer anställda som är tillräckligt kompetenta för att framställa röstlängder och röstkort.

Därför vill man nu ha tio miljoner kronor så att man kan nyanställa tio personer.

”Om inte resurser tillförs är det en inte obetydlig rist för att fel och misstag uppstår i valgenomförandet som gör att valresultatet blir fel eller går att ifrågasätta. Det kan leda till kostsamma omval och även till att valresultatet ifrågasätts”, varnar Valmyndigheten.