SKÅNE. Vänsterextremister har skickat ut hotbrev till personer som de påstår har handlat produkter från nätbutiken Midgård. Breven skickades i kuvert från Region Skåne, varför folk nu frågar sig vem av landstingets anställda som är tjuven som ligger bakom hotbreven. Uppdaterad

Klicka för att se hela brevet förstorat.

Under gårdagen fick flera personer i Skåne och Blekinge ett brev från en vänsterextrem grupp. Brevet påstår att personerna har handlat från den nationella nätbutiken Midgård och om inte mottagaren kontaktar vänsterextremisterna och förklarar sig kommer gruppen att trakassera personen. Vänsterextremisterna påstår i brevet att de har fått personuppgifterna via ett dataintrång, men Midgård har själva ännu inte bekräftat att de utsatts för något intrång.

En detalj som uppmärksammats på sociala medier är att kuverten vänsterextremisterna har använt sig av har Region Skånes logga på sig.

Nordfront har kontaktat Region Skåne och talat med presstalespersonen Klas Andersson. Han vet ännu inte om breven har frankerats hos Region Skåne, inte heller om privatpersoner skall skicka in breven till Region Skåne för att se om de har frankerats hos regionen eller om de ska skickas in till polisen.

Andersson säger vidare att en polisanmälan från Region Skåne om tilltaget har diskuterats under dagen men han är osäker om det har skett eller kommer att ske.

På frågan om Region Skåne tar avstånd från den vänsterextrema gruppen säger Klas Andersson att de tar avstånd från själva händelsen. När Nordfronts reporter pressar honom om Region Skåne tar avstånd från organisationen bakom hoten och inte bara händelsen i sig, så säger han att det är ett besked som han inte kan ge nu. Han ber därefter att frågorna mejlas in till honom, vilket de också har gjort.

Region Skåne är ett landsting och lyder under likhetsprincipen och ska därför vara politiskt opartisk. Landstinget tar även ut landstingsskatt och frågan är om vanliga människor är intresserade av att bekosta vänsterextremisters hot till personer som handlar böcker och musik på nätet.

Uppdatering – Midgård bekräftar intrånget
Nu har Midgård bekräftat intrånget. På Facebook meddelar man att åtminstone delar av orderhistoriken har läckt ut. Man uppmanar vidare sina kunder att inte på något sätt svara på hot från fientliga krafter.


  • Publicerad:
    2017-08-16 17:00